Bbirkin 25 Togo CK24 Tabac Camel 奶茶色 太妃糖色 金扣 气质十足

现货,小可爱哟,不用等,最百搭的奶茶色,birkin 25 togo ck24 tabac camel 奶茶色 太妃糖色 金扣,柔美百搭,气质十足